Juridik

lång erfarenhet och
på ett professionellt sätt

  • Familjerätt och
    arvsrätt

  • Straffrätt

  • Skattejuridik

  • Avtalsrätt

  • Allmänjuridik

För privatpersoner, familjeföretag och bostadsaktiebolag

Jurister

Advokat, vicehäradshövding
Heikki Maunila

Tidigare arbetsuppgifter

Tidigare och nuvarande förtroendeuppdrag

 

Vicehäradshövding

Anna-Leena Maunila

Tidigare arbetsuppgifter

Tidigare och nuvarande förtroendeuppdrag

Intressen

Jag är intresserad av musik, särskilt cello musik, teater, fritidsfirande på stugan, estnisk kultur och språk.

Skriv ut sidan
Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy